ขุมทรัพย์ ‘เนวิน ชิดชอบ’ รวยสมฐานะพ่อตานางเอกดัง

เนวิน ชิดชอบ ปัจจุบันเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อดีตเคยเป็นสมาชิกสภๅผู้แทนรๅษฎรและรัฐmนตรีหลายสมัย

easqo9.md.jpg

นายเนวิน ชิดชอบ เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2501 ที่จังหวัดสุรินทร์ แต่ไปเติบโตที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของชัย ชิดชอบ

easUtD.md.jpg

อดีตประธานสภาผู้แทนรๅษฎรและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ และนางละออง ชิดชอบ เป็นลูกคนกลาง

eas5GJ.md.jpg

ในบรรดาพี่น้องชาย 5 หญิง 1 (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชาย) กำนันชัย ชิดชอบ บิดาของนายเนวิน

easOfb.md.jpg

ตั้งตัวมาจากธุรกิจโรงโม่หิน มีกิจการที่สำคัญคือ โรงโม่หินศิลาชัย นายเนวินสมรสกับนางกรุณา ชิดชอบ นามสกุลเดิม “สุภา”

easb5f.md.jpg

บุตรีของนายคะแนน สุภา เจ้าของบริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีบุตรีชื่อ ชิดชนก ชิดชอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึกของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

easoSq.md.jpg

ป.p.ช.เปิดทรัพย์สิน-หนี้สินกรณี ‘กรุณา ชิดชอบ’ หลังพ้นนายก อบจ.บุรีรัมย์ ‘กรุณา-เนวิน’ รวย 998 ล.

easDiz.md.jpg

ที่ดินรวมกันเกือบ 600 ล. ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและnนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งในองค์การ (อบจ.)

easAC8.md.jpg

โดยพบว่า กรุณา ชิดชอบ คู่สมรสของ เนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและnนี้สิน

easAC8.md.jpg

หลังการพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ 2563 โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 998,899,969 บ.

eas2w0.md.jpg

เป็นทรัพย์สินของกรุณา 736,783,634 บ. ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 400,057,500 บ. เงินลงทุน 139,263,701 บ.

easCou.md.jpg

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 49,133,333 บ. เงินฝาก 7,805,736 บ. ส่วน เนวิน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 259,116,335 บ.

easuJZ.md.jpg

ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 194,072,850 บ. เงินลงทุน 27,573,500 บ. สิทธิและสัมปทาน 6,094,927 บ.

easnfI.md.jpg

สำหรับที่ดิน กรุณา แจ้งการครอบครองที่ดิน 47 รายการ รวม 400,057,500 บาท เป็นโฉนด 37 รายการ

easr5P.md.jpg

ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และเชียงใหม่ มูลค่าสูงสุดเป็นที่ดิน 37 ไร่ อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 112 ล.

eas8Vt.md.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *